VII-VIII KLASA SP

Świat matematyki otwiera szeroko drzwi przed uczniami, to tutaj i na tym etapie  uczniowie po raz pierwszy spotykają się z dowodami matematycznymi, samodzielnie dochodzą do budowania wzorów matematycznych, a co za tym idzie łatwiej je zapamiętują i wszystko jest logiczne, zrozumiałe i ma sens.

Często słyszymy, że proponowane przez nas zadania są trudniejsze, niż te w szkole. To jest nasze zamierzone działanie, czy dzięki temu zadania w szkole nie wydają się łatwiejsze?

Dlaczego nasze zajęcia nie są nudne? Dlatego, że nie opieramy się na suchych regułkach i wzorach do zapamiętania, nie oceniamy, a wspieramy. Szukamy ścieżek, które będą prowadziły do celu.  Dużą uwagi zwracamy na prawidłowy zapis działań, wyrabiamy nawyki, które w przyszłości zminimalizują błędy rachunkowe.

Zajęcia są różnorodne, intensywne i wymagające. Doskonale przygotowują do egzaminu ósmoklasisty.